HIRSIZLIĞA KARŞI GARANTİ

Evinizin güvenliğini estetik ile buluşturan Emek Çelik Kapı, garanti konusunda yepyeni bir kapı açıyor.

Güvenliğiniz İçin Verilen Emek...

Söz konusu garanti sınırlı bir garanti olup, aşağıdaki şart ve koşullarda geçerlidir.

EMEK ÇELİK KAPIYI satın alan müşteri fatura bilgilerini ( kapının takıldığı adresi, kendi iletişim bilgilerini, cep, ev ve iş telefonlarını, elektronik posta adresini) onaylatma amacıyla, şirket merkezimize bildirimde bulunmalıdır. Bildirimi garanti@emekcelikkapi.com adresine e-posta yolu ile göndermeli ya da 444 35 38 no lu telefonu arayarak kaydını yaptırmalıdır. Bildirimin yapıldığı andan itibaren garanti başlamış olacaktır. Bu bildirimden sonra Emek Çelik Kapı tarafından sınırlı garantinin başladığını gösteren bir yazı Müşteri'ye gönderilecektir.

Hırsızlık garantisi 3 Aralık 2015 tarihinden sonra satılan EMEK markalı çelik kapılar 4 yönden kilitleme sistemli (14 noktadan kilitleyen) kilitlerin kullanıldığı kapılarda geçerlidir. Ayrıca garantinin geçerli olması için olay anında kapının tüm kilitlerinin TAMAMEN kilitlenmiş ( minimum 3 tur ) olması gerekmektedir.

Garantinin geçerli olabilmesi için, kapıda zorlama, darbe ve kuvvet uygulayarak yapılan müdahale söz konusu olmalıdır.

EMEK ÇELİK KAPININ takıldığı konut veya işyeri, meskûn mahal içerisinde olmalı, toplu yaşamdan uzak alanlarda bulunmamalı ve iskân ruhsatı bulunmalıdır. Mevsimsel olarak kullanılan konutlarda iş bu garanti sadece konutların yoğun olarak kullanılan dönemlerinde geçerlidir. Villalar hiç bir şekilde bu garanti kapsamına alınamaz.

Hırsızlık olayının vukuu bulması halinde, müşteri ilgili emniyet birimine derhal bildirimde bulunmalı ve olayla ilgili düzenlenen polis tutanağı ile beraber, 24 saat içerisinde EMEK çelik kapının aşağıda belirtilen üretici firmasına bildirimde bulunmalıdır. Müşteri, hiç bir şekilde söz konusu hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptığı şikayeti geri alamaz veyahut şikayeti sonuçsuz bırakıcı, hırsızların cezasını azaltıcı irade açıklamalarında bulunamaz. Kapı, hırsızlığın meydana geldiği yerde ve aynı koşullarda Emek Çelik Kapının incelemesine hazır bulundurulmalıdır..

Eğer hırsızlık olayı gerçekleşebilmiş ise, emniyet yetkilileri tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağına yazılan maddi hasarın, müşterimizin satın almış olduğu Emek Çelik Kapının, olay tarihindeki perakende satış tutarı oranındaki hasar bedeli, üretici firma tarafından karşılanacaktır. Müşterinin somut olarak ispatladığı maddi zarar miktarı, perakende kapı değerinden düşük ise Emek Çelik Kapı tarafından Müşteri’ye ispatlanan miktar kadar ödeme yapılır. Oluşan hasar, kapının parekende satış değerinden fazla olması durumunda da Emek Çelik Kapının sorumluluğu kapının parekende satış değeri ile sınırlıdır.

Hırsızlık olayı sonrası çalındığı iddia edilen nakit para, altın, mücevher, antika eşya, tablo, çek, kambiyo senedi, hisse senedi vasfındaki kıymetli evrak ve eşyalar iş bu garanti kapsamına dâhil değildir.

İş bu garantinin geçerli olabilmesi için EMEK çelik kapının yetkili satıcısından, fatura karşılığı alınmış olması ve kapı montajının yetkili satıcı tarafından ya da aynı satıcı tarafından yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından yapılmış olması gereklidir.

İş bu garantinin geçerli olabilmesi için, montaj işleminin mutlaka betonlama tekniği ile yapılmış ve kasası kaynaklamış olması gerekmektedir. İş bu sınırlı garantide belirtilen bütün şartları kontrol etme yükümlülüğü münhasıran müşteriye ait olup aksi halde müşteri bu sınırlı garantiden faydalanamaz.

İş bu garanti müşteri tarafından Emek Çelik Kapı’ya bildirim yapılması şartıyla fatura tarihinden itibaren 5 ( beş) yıl boyunca bir defaya mahsus geçerlidir.

İş bu garanti 4777 sayılı Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca tüketici lehine genişletilerek yorumlanamaz. Taahhüt edilenin dışında başkaca bir maddi ve manevi tazminata konu edilemez. İş bu garanti şartlarını EMEK Çelik Kapı tek taraflı olarak değiştirebilir, gerektiğinde son verebilir.

Değerli müşterimiz;

Kapınızı, huzur içerisinde sevdiklerinize açmanızı diliyor, sadece sizin açabileceğiniz EMEK kapıdan,

evinizin içerisine huzur, bolluk, bereket ve mutluluk girmesini diliyoruz.